Фізична підготовка спортсменів в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті теоретично обґрунтовано і досліджено дієвість методики підвищення рівня фізичної підготовленості в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою. Встановлено, що запропонована методика підвищення рівня фізичної підготовленості в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою дозволяє ефективно впливати на розвиток фізичних якостей в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою.
The article theoretically substantiates and investigates the effectiveness of the method of increasing the level of physical fitness in the process of shooting practice. It has been established that the proposed method of increasing the level of physical fitness in the process of shooting training sessions allows you to effectively influence the development of physical qualities during shooting training sessions.
Опис
Ключові слова
фізична підготовка, кульова стрільба, спортсмени, тренувальні заняття, physical training, shooting, athletes, training classes
Бібліографічний опис
Бермудес, Д. Фізична підготовка спортсменів в процесі тренувальних занять кульовою стрільбою [Текст] / Д. Бермудес // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 20–25.