Гастро-фест «Слобожанські смаки»: особливості проведення та рекомендації щодо вдосконалення організації фестивалю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-03-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет культури і мистецтв
Анотація
У даній роботі розглянуто особливості проведення гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки» у м. Суми, який є досить вагомим досягненням у культурному розвитку міста. Зазначено, що масовості та масштабності даний фестиваль так i не досягнув з багатьох причин. В роботі надано пропозиції організаторам фестивалю ввести деякі зміну у проведення гастрофесту «Слобожанські смаки», а саме: рекламне просування фестивалю до його початку та під час проведення, якісна розробка елементів бренду, особливо сайту, проведення розважальних заходів різної спрямованості. Також під час гастрономічного фестивалю ми вважаємо доцільним проведення гастрономічних майстер-класів, що допоможуть підвищити рівень проведення заходу та привернути додаткових відвідувачів. Гастрономічні екскурсії та квести є ще одним фактором для кращої реалізації можливостей фестивалю. Також запропоновані зміни у церемонію закриття фестивального заходу та анкета для відвідувачів, що допоможе покращити наступні проведення заходу.
This paper considers the features of the gastronomic festival "Slobozhansky Tastes" in Sumy, which is a significant achievement in the cultural development of the city. It is noted that the mass and scale of this festival did not reach for many reasons. The proposal to the organizers of the festival to introduce some changes in the gastrofest "Slobozhansky Tastes", namely: advertising promotion of the festival before and during the festival, quality development of brand elements, especially the site, entertainment events of various kinds. Also during the gastronomic festival, we consider it appropriate to hold gastronomic workshops that will help increase the level of the event and attract additional visitors. Gastronomic excursions and quests are another factor for better realization of the possibilities of the festival. Also proposed are changes to the closing ceremony of the festival event and a questionnaire for visitors, which will help improve the next event.
Опис
Ключові слова
гастро-фест, фестиваль, фестивальний рух, організація фестивалю, культурна подія, gastro-fest, festival, festival movement, festival organization, cultural event, event
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Гастро-фест «Слобожанські смаки»: особливості проведення та рекомендації щодо вдосконалення організації фестивалю [Текст] / О. В. Коваленко // Філософія подієвої культури: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 25–26 березня 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 88–91.
Зібрання