Роль університетських осередків міжнародного співробітництва у формуванні компетентісних якостей майбутніх менеджерів міжнародного туризму

Ескіз недоступний
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті показана важливість та актуальність формування рівня компетентності студентів напряму підготовки «Туризм», а також роль служб міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців для сфери міжнародного туризму. Проаналізовано стан організації мовних та виробничих практик для студентів сумських вишів у Туреччині.
The importance and relevance of the given subject as well as competence skills development in training future experts for the sphere of international tourism has been investigated in the article. The state of language and practical training for Sumy students in Turkey is analysed.
Опис
Ключові слова
менеджер міжнародного туризму, міжнародне співробітництво, практика, компетентність, manager of international tourism, international cooperation, practical training, competence skills
Бібліографічний опис
Чикалова, М. М. Роль університетських осередків міжнародного співробітництва у формуванні компетентісних якостей майбутніх менеджерів міжнародного туризму [Текст] / М. М. Чикалова // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – Умань, 2011. – № 3–4. – С. 67–72.
Зібрання