Incorporating the Basics of Nanoscale Science and Technology in the Cycle of Natural and Mathematical Sciences of Secondary School

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The fundamental aspect of research problem is teaching reorientation to the needs of society in nanotechnology. The author substantiated expediency of development of elective courses in nanotechnology and their implementation in the educational process of secondaryschool. It is directly related to the achieved level of informatization and computerization of education. Author propose to use of certain computer software formodeling and visualization of nano-objects.
Автором охарактеризовано стан викладання в загальноосвітніх навчальних закладах питань, пов'язаних з розвитком нанотехнологій. Обґрунтовано доцільність розробки і впровадження в навчальний процес основ нанотехнологій у формі елективних курсів. Розглянута проблема ефективного вивчення нанотехнологій у загальноосвітніх навчальних закладах, безпосередньо пов'язаного з досягнутим рівнем інформатизації та комп'ютеризації освіти.
Опис
Ключові слова
nanotechnology, technological way, nano- and metamaterials, nanoobject, нанотехнології, технологічний уклад, нанооб'єкт
Бібліографічний опис
Pasko, O. O. Incorporating the Basics of Nanoscale Science and Technology in the Cycle of Natural and Mathematical Sciences of Secondary School [Text] / О. О. Pasko // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 3. – С. 54–55.