Аналіз функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Стаття присвячена визначенню та аналізу функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності: інформаційно-орієнтуючої, діагностуючої, консультуючої, організаційної функцій, функції орієнтації школярів у медіа-просторі, спрямовуючої та координуючої функцій.
The article is devoted to the definition and analysis of the functions of the teacher of informatics in the career guidance of pupils on the IT-specialty: the informational- orientational, diagnostic, consulting and organizational functions, function of orientation of pupils in the media space, the guidance and coordinating functions.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, ІТ-спеціальності, вчитель інформатики, функції вчителя, career guidance, IT-specialty, teacher of informatics, teacher functions
Бібліографічний опис
Пономарьова, Н. О. Аналіз функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності [Текст] / Н. О. Пономарьова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 164–166.