Комплексний підхід до формування ключових компетентностей при вивченні фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглядається комплексний підхід до формування ключових компетентностей учнів профільних класів при вивченні фізики у рамках спецкурсу із застосуванням проектних та дослідницьких технологій.
The article considers an integrated approach to the formation of key competencies of students of profile classes in the study of physics within the framework of a special course using project and research technologies.
Опис
Ключові слова
ключові компетентності, профільні класи, спецкурс із фізики, навчальні проекти, key competencies, profile classes, special course in physics, educational projects
Бібліографічний опис
Савкіна, Т. Комплексний підхід до формування ключових компетентностей при вивченні фізики [Текст] / Т. Савкіна. Ю. Єчкало // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 166–168.