Формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики при вивченні історії математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглянуто основні професійні компетентності майбутніх учителів та обґрунтовано ефективність їх формування при вивченні студентами історії математики.
Basic professional competences are considered and efficiency of their formation during learning history of mathematics is grounded in the article.
Опис
Ключові слова
професійні компетентності, історія математики, professional competences, history of mathematics
Бібліографічний опис
Кучма, Л. Ф. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики при вивченні історії математики [Текст] / Л. Ф. Кучма, А. О. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 40–42.