Гастроніми в англомовних художніх творах та їх відтворення українською мовою

Анотація
Дослідження присвячене визначенню основних стратегій і методів перекладу культурно специфічних гастрономій при перекладі художньої літератури на основі англійських романів ("Гаррі Поттер і таємна кімната", "П'ять четвертинок апельсина") і детективного роману ("Шовкопряд") та їх переклади українською мовою.
The study is devoted to defining the main strategies and methods of translating culturally specific gastronomies in the translation of fiction based on English novels ("Harry Potter and the Chamber of Secrets", "Five Quarters of an Orange") and a detective novel ("Silkworm") and their translations into Ukrainian.
Опис
Ключові слова
гастроніми, квазі-гастроніми, перекладознавство, гіперонімів, транскрибування, gastronomy, quasi-gastronomy, translation studies, hyperonyms, transcription
Бібліографічний опис
Толбатова, О. О. Гастроніми в англомовних художніх творах та їх відтворення українською мовою [Текст] : магістер. робота / О. О. Толбатова ; науковий керівник Т. М. Буренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 71 с.