Антропогенна трансформація ландшафтів верхнього Посулля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
Більша частина території дослідження належить до середньоперетворених (45-50 балів за 100-бальною шкалою). Такий показник трансформованості обумовлений високим показником аграрного освоєння території зокрема її високою розораністю. Найвищі показники перетвореності приурочені до населених пунктів, особливо до ділянок міської забудови.
Most of the study area belongs to the average conversion (45-50 points on a 100-point scale). This indicator of transformation is due to the high rate of agricultural development of the territory, in particular its high plowing. The highest rates of transformation are confined to settlements, especially to urban areas.
Опис
Ключові слова
географія, geography, антропогенна трансформація, anthropogenic transformation, ландшафти, landscapes, верхнє Посулля, Upper Posullia
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Антропогенна трансформація ландшафтів Верхнього Посулля [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки Вінницького педагогічного університету. Серія географія. – 2002. – №4. – С. 37–43.
Зібрання