Формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації в майбутніх учителів англійської мови

Ескіз недоступний
Дата
2018-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Успішне формування вмінь професійно орієнтованого говоріння у студентів 3 курсів мовних ЗВО для більш ефективного виконання ними професійних функцій учителя англійської мови на уроці може реалізовуватися в результаті впровадження розробленої методики навчання мовленнєвої адаптації. Досягнення мети навчання забезпечується підсистемою професійно орієнтованих вправ, яка складається з чотирьох груп. Нами було конкретизовано склад групи вправ, спрямованої на формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації.
The successful forming of professionally oriented speaking skills of the 3rd year students - the future English language teachers - can be realized as a result of the introduction of the developed methodology of teaching speech adaptation. The achievement of the teaching aim is provided by the subsystem of professionally oriented exercises, which consists of four groups. The group of exercises for forming complex speech adaptation skills has been specified.
Опис
Ключові слова
мовленнєва адаптація, вміння комплексної мовленнєвої адаптації, група вправ, майбутні вчителі англійської мови, speech adaptation, group of exercises, skills of complex speech adaptation, future teachers of English
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації в майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Ю. В. Коробова // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11–13 квітня 2018 року. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 568–570.