Роль освітньої спілки робітників у розвитку освіти дорослих в Англії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті аналізується діяльність Освітньої спілки робітників Англії як одного з провідних провайдерів освітніх послуг орієнтованих на дорослий контингент споживачів, висвітлюються історичні передумови створення цієї організації, розкриваються особливості діяльності асоціації з початку ХХ століття до теперішнього часу.
In the article the activity of the Workers’ Educational Association of England as one of the main providers of education services aimed at adult people is analyzed, historical conditions of its creation are covered, the peculiarities of its activity from the beginning of the XXth century till present days are revealed.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, Освітня спілка робітників, неформальна освіта, класно-тьюторська система навчання, adult education, Workers' Educational Association
Бібліографічний опис
Коваленко, С. М. Роль освітньої спілки робітників у розвитку освіти дорослих в Англії [Текст] / С. М. Коваленко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. ; [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – Вип. 28 (81). – С. 161–169.