Формування позитивної мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів математики при вивченні курсу «Елементарна математика»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглянуто проблему професійного саморозвитку майбутнього вчителя математики. Визначено категорії навчальних цілей в емоційній сфері в процесі вивчення курсу «Елементарна математика», направлені на формування професійного саморозвитку.
The paper considers the problem of professional self-development of future teachers of mathematics. The categories of educational goals in the process of emotional learning course "Basic Mathematics", aimed at the creation of a professional self-development.
Опис
Ключові слова
професійний саморозвиток, позитивна мотивація професійного саморозвитку, навчальна діяльність, professional self-development, positive motivation of professional self-development, learning activities
Бібліографічний опис
Соколовська, С. М. Формування позитивної мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів математики при вивченні курсу «Елементарна математика» [Текст] / С. М. Соколовська // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 69–70.