Саморегуляція поведінки старших дошкільників під час сюжетно-рольової гри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядаються результати дослідження перетворювального механізму у процесі формувального експерименту через аналіз змін окремих факторів перетворення у старших дошкільників. З’ясовуються результати взаємодії психологічних механізмів сюжетно-рольової гри і саморегуляції поведінки дітей, яка залежить від ускладнення ігрової ролі.
In the article it is considered results of converting research mechanism in the process of forming experiment with the help of changes of convert’s separate factors in senior schoolchildren. It is found out the results of interaction of psychological mechanisms of plot role play and children’s self-regulation which depends of role playing difficulties.
Опис
Ключові слова
саморегуляція поведінки, механізм перетворення, психокорекція, ігрова роль, регулятивні процеси, self-regulation of behavior, mechanism of conversion, psycho-correctional, playing role, playing role
Бібліографічний опис
Усик, Д. С. Саморегуляция поведения у старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре [Текст] / Д. С. Усик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 424–433.
Зібрання