Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3005
Title: Саморегуляція поведінки старших дошкільників під час сюжетно-рольової гри
Other Titles: Behavior’s Self Regulation of Preschool in the Role-Playing
Authors: Усик, Дмитро Борисович
Usyk, Dmytro Borysovych
Keywords: саморегуляція поведінки
механізм перетворення
психокорекція
ігрова роль
регулятивні процеси
self-regulation of behavior
mechanism of conversion
psycho-correctional
playing role
playing role
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Citation: Усик, Д. С. Саморегуляция поведения у старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре [Текст] / Д. С. Усик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 424–433.
Abstract: У статті розглядаються результати дослідження перетворювального механізму у процесі формувального експерименту через аналіз змін окремих факторів перетворення у старших дошкільників. З’ясовуються результати взаємодії психологічних механізмів сюжетно-рольової гри і саморегуляції поведінки дітей, яка залежить від ускладнення ігрової ролі.
In the article it is considered results of converting research mechanism in the process of forming experiment with the help of changes of convert’s separate factors in senior schoolchildren. It is found out the results of interaction of psychological mechanisms of plot role play and children’s self-regulation which depends of role playing difficulties.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3005
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012-7.pdf2,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.