Особливості організації дослідницької діяльності студентів при вивченні «Методології та філософії математики»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті проаналізовано можливості підвищення пізнавальної активності студентів-математиків. Обґрунтовано, що раціональне поєднання різних видів навчально- пізнавальної діяльності студентів, стимулює їх дослідницьку діяльність.
The article analyzes opportunities for increasing cognitive activity of students of mathematics department. It is justified that the rational use of different types of educational and cognitive activity of students stimulates their research activity.
Опис
Ключові слова
пізнавальна активність, навчальний текст, підручник, cognitive activity, educational text, textbook
Бібліографічний опис
Швай, О. Особливості організації дослідницької діяльності студентів при вивченні «Методології та філософії математики» [Текст] / О. Швай // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 138–140.