LEGO-технологія як засіб інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку

Анотація
У статті визначено види пізнавальної активності, притаманних дітям дошкільного віку; охарактеризовано значення використання LEGO-технології в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти; розкрито вплив LEGO-технології на інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку.
The article identifies the types of cognitive activity inherent in preschool children; the importance of using LEGO-technology in the educational process of a modern preschool institution is characterized; the influence of LEGO-technology on the intellectual development of older preschool children is revealed.
Опис
Ключові слова
технологія, LEGO-технологія, інтелектуальний розвиток, конструювання, діти старшого дошкільного віку, technology, LEGO-technology, intellectual development, design, children of senior preschool age
Бібліографічний опис
Бесага, І. LEGO-технологія як засіб інтелектуального розвитку дітей старшого дошкільного віку [Текст] / І. Бесага, В. Бутенко // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : збірник наукових статей студентів, магістрантів та молодих науковців. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2020. – С. 23–26.