Виробнича (педагогічна) практика з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Робоча програма Виробничої (педагогічної) практики з англійської мови в закладах загальної середньої освіти для магістрантів (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література), Освітньо-професійна програма Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)) містить інформацію щодо мети та завдань даної практики, результатів практики, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів практики, програму практики, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу практики, список рекомендованих джерел інформації.
English Language School Practice Syllabus for master's degree students contains information about aim and tasks of the practice, learning outcomes, evaluation criteria, plan of of the practice, its contents and description of the structure and number of hours of the practice, and recommended literature.
Опис
Ключові слова
робоча програма, виробнича (педагогічна) практика, магістранти, майбутні вчителі англійської мови, syllabus, Enlish Language School Practice, master's degree students, future English language teachers
Бібліографічний опис
Виробнича (педагогічна) практика з англійської мови в закладах загальної середньої освіти (ПП2) [Текст] : робоча програма / розробники: Ю. В. Коробова, Г. І. Подосиннікова. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2020. – 34 с.