Пелагея Литвинова-Бартош та її фольклорно-етнографічна спадщина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університетська книга
Анотація
У статті аналізується наукова спадщина педагога, етнографа і фольклориста Пелагеї Литвинової-Бартош (1833–1904), а також розглядаються її літературні твори, педагогічні погляди та громадська діяльність.
The article analyzes the scientific heritage of the teacher, ethnographer and folklorist Pelaheya Lytvynova-Bartosh (1833–1904), as well as considers her literary works, pedagogical views and public activities.
Опис
Ключові слова
фольклор, народні перекази, ритуал, Глухівщина, література, folklore, folk tales, ritual, Hlukhiv region, literature
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Пелагея Литвинова-Бартош та її фольклорно-етнографічна спадщина [Текст] / С. В. П'ятаченко // Краєзнавчий збірник : статті й повідомлення / Управління культури Сумської обласної державної адміністрації, комунальний заклад Сумської обласної ради Сумський обласний краєзнавчий музей ; за ред. В. С. Терентьєва. – Суми : Університетська книга, 2020. – С. 183–200.
Зібрання