Views on Professional Development Issues from the Perspective of Esl Teachers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
It is indeed true that, teachers are the most important elements of education who constantly need professional development (PD) activities, targeted to improve their pedagogical and teaching practice. Considering this, many educational systems worldwide have paid special attention to designing courses by which the quality of teaching and learning increases considerably. This paper presents a comprehensive examination of English as a Second Language (ESL) teachers' perceptions regarding professional development (PD). With the dual objectives of understanding teachers' recognition of PD necessity and gauging their willingness to engage in PD activities, the study identifies key motivations, effective PD practices, and prevalent challenges. The research employs a survey-based approach, targeting teachers with varying teaching experience, genders, and levels of professional satisfaction. The data gathered from the survey was processed and analyzed through descriptive statistics and Likert scale was employed for outcome assessments on some survey questions. . The results obtained, when compared with the results of other scholars, involved in the relevant investigation, coincided considerably, although some inconsistencies were observed. The findings reveal that a vast majority of ESL teachers appreciate the value of PD and demonstrate a strong willingness to participate in activities aimed at enhancing their teaching effectiveness and English competency. However, the study also highlights significant barriers such as time constraints due to heavy workload and the need for better access to high-quality PD resources. Most teachers associate their PD involvement directly with positive student outcomes, reflecting a clear link between teacher development and student academic achievements. The research uncovers a pronounced interest in the use of interactive tools in education among ESL practitioners, collaborative learning with AI, lesson planning, and feedback provision. Lastly, the paper delves into the factors impacting motivation for PD and underscores the importance of knowledge sharing and an adequate reward system to foster a thriving PD environment for ESL teachers.
Вчителі та викладачі, як найважливіші елементи системи освіти, постійно знаходяться у процесі професійного розвитку (ПР), спрямованому на вдосконалення їхньої педагогічної та викладацької практики. З огляду на це, багато освітніх систем у всьому світі приділяють особливу увагу розробці курсів, завдяки яким якість викладання та навчання значно підвищується. У цій статті представлено комплексне дослідження сприйняття викладачами англійської мови як другої (ESL) професійного розвитку (ПР). Дослідження має подвійну мету: зрозуміти, наскільки викладачі усвідомлюють необхідність професійного розвитку, оцінити їх готовність брати участь у заходах з професійного розвитку, а також визначити мотивації, ефективні практики професійного розвитку та нагальні виклики на шляху професійного розвитку. У дослідженні використано підхід, що базується на опитуванні викладачів із різним досвідом роботи, статтю та рівнем задоволеності професійною діяльністю. Дані, зібрані під час опитування, були оброблені та проаналізовані за допомогою методів описової статистики, а для оцінювання результатів деяких запитань використовувалася шкала Лікерта. Отримані дані свідчать про те, що переважна більшість викладачів англійської мови професійного спрямування визнають необхідність професійного розвитку та демонструють велике бажання брати участь у заходах, спрямованих на підвищення ефективності їх викладання та рівня володіння англійською мовою. Однак дослідження також висвітлює певні бар'єри, а саме, брак часу через велике робоче навантаження та необхідність доступу до високоякісних ресурсів для підвищення своєї кваліфікації. Більшість викладачів безпосередньо пов'язують свою залученість у різного виду активності з професійному розвитку із позитивними результатами учнів, Дослідження виявило значну зацікавленість викладачів англійської мови професійного спрямування у напрямках, пов’язаних із використанні інтерактивних інструментів у навчанні, феномені штучного інтелекту, плануванні уроків, забезпеченні ефективного зворотного зв'язку.
Опис
Ключові слова
ESL teacher, professionalism, language teacher motivation, continuing professional development, professional development activities, challenges, professional satisfaction, professional careers, confidence in the classroom, викладач англійської мови, професіоналізм, мотивація вчителя мов, безперервний професійний розвиток, діяльність з професійного розвитку, виклики, професійне задоволення, професійна кар'єра, впевненість в класі
Бібліографічний опис
Kriukova, Y. Views on Professional Development Issues from the Perspective of Esl Teachers [Текст] / Y. Kriukova, О. Chuhai, N. Yamshynska, L. Svyrydova // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редакційна рада: О. В. Боряк, М. Воскоглу, Л. О. Петриченко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2024. – Т.12, № 2 – С. 36–44. – DOI: 10.31110/2616-650X-vol12i2-006