Математичні методи в суспільній географії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
У тексті лекцій подані теоретичні основи математичних методів, які потрібні студентам для обробки даних і отримання нової інформації при виконанні суспільно-географічних досліджень, зокрема при написанні курсових і дипломних робіт.
The text of the lectures presents the theoretical foundations of mathematical methods that students need to process data and obtain new information when conducting socio-geographical studies, in particular when writing coursework and diploma papers.
Опис
Ключові слова
математична логіка, mathematical logic, теорія графів, graph theory, географічне поле, geographical field, багатовимірний аналіз, multidimensional analysis
Бібліографічний опис
Грицевич, В. С. Математичні методи в суспільній географії [Текст] : тексти лекцій для студентів заочної форми навчання / В. С. Грицевич. – Львів : Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. – 48 с.