Інструментальний аналіз ритму мовлення українських білінгвів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-04-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У тезах висвітлено основні етапи експериментального дослідження ритму мовлення українських білінгвів за допомоги спеціальних програми (Praat) та онлайн ресурсів (Darla, WebMAUS). Автор подає короткий покроковий опис створення, підготовки, акустичного аналізу й статистичної обробки бази даних для дослідження ритмічної організації мовлення українських білінгвів.
The abstract outlines the main phases of the experimental research of Ukrainian bilinguals' speech rhythm via specific software (Praat) and online resources (DARLA, WebMAUS). The author gives a brief step-by-step description of creation, preparation, acoustic analysis and statistic processing of the database for investigating the rhythmic organization of Ukrainian bilinguals' speech.
Опис
Ключові слова
акустичний аналіз, українські білінгви, ритмічна організація, ритм мовлення, DARLA, Praat, WebMause acoustic analysis, Ukrainian bilinguals, rhythmic organization, speech rhythm, WebMAUSE
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Інструментальний аналіз ритму мовлення українських білінгвів [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції фонетичних досліджень : збірник матеріалів VI Круглого столу з міжнародною участю, 21 квітня 2023 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2023. – С. 81–83.