Організація індивідуальної роботи при вивченні диференціальних рівнянь у педагогічних університетах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто особливості практичного застосування студентами педагогічних університетів знань з теорії диференціальних рівнянь, зокрема організацію індивідуальної роботи студентів при вивченні курсу диференціальних рівнянь.
The features of practical application of pedagogical students’ knowledges on the theory of differential equations are considered, in particular, organization of students’ individual work at the study of course of differential equations.
Опис
Ключові слова
математичне моделювання, математична модель, диференціальне рівняння, mathematic modeling, mathematical model, differential equation
Бібліографічний опис
Організація індивідуальної роботи при вивченні диференціальних рівнянь у педагогічних університетах [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Бойко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 48–50.