Pedagogical Conditions for Future Piano Teachers’ Methodological Competence Formation in the Process of Ensemble Music-Making

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
The article actualizes the problem of forming methodological competence of future piano teachers for teaching ensemble music-making. The article identifies contradictions that arose as a result of the fact that ensemble music-making is becoming an increasingly popular form of performing arts among children and youth, and purposeful methodological training before its teaching is not taken into account in educational and professional programs. Pedagogical conditions are presented, which are implemented in four stages: setting-motivational, artistic-experiential, performingcommunicative, methodological-inventive. Pedagogical conditions are substantiated for each stage and basic organizational forms and methods are proposed.
У статті актуалізовано проблему формування методичної компетентності майбутніх викладачів фортепіано до викладання ансамблевого музикування. Визначено суперечності, які виникли внаслідок того, що ансамблеве музикування стає дедалі популярнішим видом виконавської творчості серед дітей та юнацтва, а цілеспрямованого методичного навчання до його викладання не враховано в освітньо-професійних програмах. Зазначене спонукало до науково-методичної рефлексії потенціалу виконавської дисципліни «Ансамблеве музикування». Представлено педагогічні умови, які запроваджуються за чотирма етапами: установочно-мотиваційний, художньо-досвідний, виконавсько-комунікативний, методико-винахідливий. До кожного етапу обґрунтовано педагогічні умови та пропоновано основні організаційні форми й методи.
Опис
Ключові слова
ensemble music-making, pedagogical conditions, professional training, future piano teachers, methods, organizational forms, methodical competence, ансамблеве музикування, педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні викладачі фортепіано, методи, організаційні форми, методична компетентність
Бібліографічний опис
He Ying Pedagogical Conditions for Future Piano Teachers’ Methodological Competence Formation in the Process of Ensemble Music-Making [Текст] / He Ying // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – № 2 (126). – С. 42–51. – DOI 10.24139/2312-5993/2023.02/042-051