Підсистеми комп’ютерної графіки у навчанні фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті зроблено аналіз реалізації комп 'ютерної графіки у навчанні фізики через використання графічних інтерфейсів педагогічних програмних засобів (ППЗ). Для прикладу наведено застосування графічних інтерфейсів ППЗ GRAN 1 та цифрових лабораторних комплексів Register Data Logger і NOVA. Вказано на їх значення для формування предметної компетентності майбутнього фахівця.
The article gives the analysis of realizing the computer graphics in studying physics through graphical interfaces of pedagogical software tools (PST). Using the graphical interfaces PST GRAN 1 and digital laboratory complexes Register Data Logger and NOVA is given as an example. Their value for forming the subject competence of the future specialist is indicated.
Опис
Ключові слова
педагогічні програмні засоби, комп 'ютерна графіка, графічний інтерфейс, предметна компетентність, цифрова лабораторія, pedagogical software tools, computer graphics, graphical interface, subject competence, digital laboratory
Бібліографічний опис
Єфименко, С. Підсистеми комп’ютерної графіки у навчанні фізики [Текст] / С. Єфименко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 151–154.