Getting Started: English for Freshmen

Анотація
Посібник охоплює такі розмовні теми: «Особистість і сім’я», «Мій будинок/квартира», «Їжа, харчування», «Студентське життя, навчання», «Погода, пори року, дозвілля» та «Магазин, покупки, громадські послуги». Метою посібника є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності відповідно до визначеної програмної тематики. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають соціокультурну спрямованість. Посібник призначено для студентів 1-го курсу денної та заочної форми навчання факультетів іноземних мов закладів вищої освіти.
The textbook includes the following topics: "Personality. Family", "Home/House", "Meals. Cooking", "University life. Studies", "Weather. Leisure", "Shopping. Public services". The aim of the textbook is to develop communicative competence of students in terms of the syllabus. The materials of the textbook are authentic, thematically related and are socially and culturally oriented. The textbook is aimed at first-year-students of Foreign Languages Department of universities.
Опис
Ключові слова
сім'я, family, зовнішність, appearance, будинок, house, home, харчування, meals, cooking, університет, university, покупки, shopping, дозвілля, leisure, погода, weather
Бібліографічний опис
Getting Started: English for Freshmen [Текст] : навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів 1-го року навчання за спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)) закладів вищої освіти / Міністерство освіти та науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; С. М. Коваленко, Ю. В. Коробова, Т. В. Давидова, О. А. Свердленко, О. Г. Гаврилюк, М. А. Бойченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 143 с.