Analysis of the Development of Innovative Activities in Education

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
The article considers approaches to the concept of "innovation" in education, grounds for determining the essence of the concept under consideration, analyzed and characterized the stages of the development of innovative activity in the educational process.
У статті розглянуто підходи до поняття «інновація» в освіті, підстави для визначення сутності даного поняття, проаналізовано та охарактеризовано етапи розвитку інноваційної діяльності в освітньому процесі.
Опис
Ключові слова
innovation in education, pedagogical innovation, innovation, innovation, educational process, evolution of innovative processes, innovations, innovations, інновації в освіті, педагогічна інноватика, інноваційна діяльність, інноваційний режим, освітній процес, еволюція інноваційних процесів, нововведення, нововведення
Бібліографічний опис
Richter, T. V. Analysis of the Development of Innovative Activities in Education [Текст] / T. V. Richter, T. M. Buskova // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 104–105.