Методичні особливості вивчення майбутніми вчителями інформатики схемографіки пристроїв ЕОМ у середовищі електронного підручника

Анотація
У статті акцентується увага на необхідності візуалізації навчального матеріалу. Зокрема, описано візуальну підтримку теми «Схемографіка пристроїв ЕОМ» на основі схем, таблиць, графіків, які подано в авторському електронному підручнику.
The article focuses on the need to visualize the educational material. In particular, the visual support of the topic «Schematic of devices of computers» is described on the basis of schemes, tables, graphs, which are presented in the author's electronic textbook.
Опис
Ключові слова
візуалізація, схемографіка, електронний підручник, підготовка бакалавра, visualization, schematic, electronic textbook, bachelor’s training
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. В. Методичні особливості вивчення майбутніми вчителями інформатики схемографіки пристроїв ЕОМ у середовищі електронного підручника [Текст] / О. В. Семеніхіна, О. М. Удовиченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 168–170.