About Modern Thematic Preparation for EIA in Mathematics: Text Problems

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
In present-day realities, the relevance of research on thematic preparation for the EIA in mathematics is undeniable. In the report, we present the individual typical tasks of the content block «Text Problems» and provide methodological comments for these solutions. Traditionally, this topic cause significant difficulties for students in preparing for the test, so it is advisable for the teacher to pay special attention to it. We believe that a properly organized thematic systematization and repetition of the school course of mathematics will allow students to successfully complete the math exams, and to help teachers reach this success.
В сучасних умовах реаліях актуальність досліджень, присвячених тематичній підготовці до ЗНО з математики, не викликає сумнівів. У доповіді ми наводимо розвʼязання окремих типових задач змістового блоку «Текстові задачі» та подаємо методичні коментарі до цих розвʼязань. Традиційно саме наведена тема викликає значні труднощі в учнів під час підготовки до тестування, тому вчителю доцільно звернути на неї особливу увагу. Ми вважаємо, що належним чином організована тематична систематизація і повторення шкільного курсу математики дозволить учням успішно скласти ЗНО з математики, а вчителям сприяти досягненню цього успіху.
Опис
Ключові слова
ЗНО з математики, тематична підготовка, навчальні досягнення учнів, тематичні тести, базові задачі, текстові задачі, EIA on mathematics, thematic preparation, pupils’ academic achievements, basic tasks, text problems
Бібліографічний опис
Shkolnyi, O. About Modern Thematic Preparation for EIA in Mathematics: Text Problems [Text] / O. Shkolnyi, Yu. Zakhariichenko // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 10–11.