Особливості ландшафтної структури ключової ділянки в басейні Середнього Хоролу

Ескіз недоступний
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Викладено результати польових і камеральних ландшафтних досліджень, які виконані на тестовій ділянці, розташованій у середній течії р. Хорол. Наводиться перелік типів місцевості і домінуючих урочищ території досліджень, створена її ландшафтна карта. Відзначено, що на сучасному етапі більшість природних комплексів ключової ділянки є досить динамічними, що пов’язано з ренатуралізацією антропогенно-перетворених ландшафтів, які переважають на цій території. Висвітлюються також деякі питання динаміки природно-територіальних комплексів.
The results of field and office landscape studies performed on the test site, located in the middle reaches of the river Khorol are stated. A list of types of terrain and dominating tracts of the territory studies was completed and her landscape map was created. It was noted that at present the majority of natural complexes of the key area are quite dynamic, due to the re-naturalization of anthropogenically transformed landscapes that are dominate in this area. Some aspects of the dynamics of natural-territorial complexes are highlights.
Опис
Ключові слова
географія, geography, ландшафтна структура, landscape structure, Хорол, Khorol
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Особливостi ландшафтної структури ключової дiлянки в басейнi Середнього Хоролу [Текст] / А. О. Корнус // Фiзична географiя та геоморфологiя. – 2005. – Вип. 49. – С. 151–157.