Оцінка екологічного стану річки Стрілки в межах міста Суми

Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена оцінці екологічного стану річки Стрілки в межах міста Суми. У дослідженні проведено аналіз гідрологічних характеристик річки Стрілки та її басейну, описані фізичні та хімічні властивості води, визначено мутність річкової води, здійснено оцінку параметрів річки та прибережної захисної смуги, заплави, змін, що сталися за останні роки, з’ясовано гострі екологічні проблеми річки, створено рекомендації щодо водоохоронних заходів, розроблені рекомендації щодо використання матеріалів дослідження у шкільному курсі географії. Екологічний стан річки у межах міста Суми оцінено як «незадовільний» та «вкрай важкий».
Qualification work is devoted to the assessment of the ecological condition of the river Strelka within the city of Sumy. The study analyzes the hydrological characteristics of the river Strelka and its basin, describes the physical and chemical properties of water, determined the turbidity of the river water, assessed the parameters of the river and coastal protection zone, floodplain, changes in the recent years, clarified acute environmental problems, recommendations on water protection measures were created, recommendations on the use of research materials in the school course of geography were developed. The ecological condition of the river within the city of Sumy is assessed as "unsatisfactory" and "extremely difficult".
Опис
Ключові слова
річка Стрілка, екологічний стан, оцінка, екологічні проблеми, Strilka river, ecological condition, assessment, environmental problems
Бібліографічний опис
Гречаненко, О. С. Оцінка екологічного стану річки Стрілки в межах міста Суми [Текст] : магістер. робота / О. С. Гречаненко ; науковий керівник О. С. Данильченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.