Тексти та тести з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методична розробка складена у відповідності з програмою курсу іноземної мови. Містить тексти спортивної тематики та граматичні тести згідно до навчальної програми дисціпліни.
The methodical development is made in accordance with the program of the foreign language course. Contains texts on sports topics and grammar tests according to the curriculum of the discipline.
Опис
Ключові слова
спорт, спортивні ігри, види спорту, футбол, баскетбол, легка атлетика, важка атлетика, гольф, плавання, sports, sports games, football, basketball, athletics, weightlifting, golf, swimming
Бібліографічний опис
Тексти та тести з англійської мови [Текст] : методичні вказівки до вивчення іноземної мови для студентів спеціальності «Фізична культура» / уклад. О. Л. Сидоренко. – Суми : СумПДУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – 41 с.