Місце традиційних та інноваційних лекцій при вивченні дисциплін математичного циклу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто шляхи корекції головного недоліку лекційної форми навчання – пасивність студентів при високій активності викладача з врахуванням специфіки дисциплін математичного циклу.
To consider the ways of correction of the main demerit in lecture from of studying such as passivity of the students when the teacher’s activity is high and take into consideration the specification of mathematical cycle.
Опис
Ключові слова
лекція, традиційна лекція, інноваційна лекція, діяльність викладача, діяльність студентів, lecture, traditional lecture, innovative lecture, activity of the teacher, student’s activity
Бібліографічний опис
Ліжанська, О. Л. Місце традиційних та інноваційних лекцій при вивченні дисциплін математичного циклу [Текст] / О. Л. Ліжанська, С. І. Глущенко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 42–44.