Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11668
Title: Роль і значення аналізу фінансової стійкості підприємства
Other Titles: The Role and Importance of the Analysis of Financial Stability of the Enterprise
Authors: Ковтун, Галина Іванівна
Федірко, Н. О.
Kovtun, Halyna Ivanivna
Fedirko, N. O.
Keywords: фінансова стійкість
платоспроможність
фінансовий менеджмент
грошові потоки
рентабельність
financial stability
solvency
financial management
cash flows
profitability
Issue Date: 2021
Citation: Ковтун, Г. І. Роль і значення аналізу фінансової стійкості підприємства [Текст] / Г. І. Ковтун, Н. О. Федірко // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (Одеса, 11 листопада 2021 року). – Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – С. 60–62.
Abstract: Визначено основні складові елементів механізму управління фінансовою стійкістю, проаналізовано роль та значення аналізу фінансової стійкості для оцінювання можливості адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища та з’ясування ступеню незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
The main components of the financial stability management mechanism are identified, the role and importance of financial stability analysis for assessing the possibility of adaptation of the enterprise to environmental conditions and determine the degree of independence of the enterprise from external sources of financing.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11668
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovtun_Fedirko_Rol i znachennia.pdf301,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.