Динамічні закономірності інтонаційного оформлення міських англомовних пейзажних описів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02-22
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПВЗС "Український гуманітарний інститут", Міленіум
Анотація
У роботі схарактеризовано результати акустичного аналізу динамічних параметрів просодичної організації міських пейзажних описів та їх варіацій у статичних, статично-динамічних та динамічних описах. У ході експерименту досліджувалися максимум інтенсивності та його локалізація, діапазон інтенсивності, рівень інтенсивності та інтервал інтенсивності.
In the paper the acoustic analysis results of dynamic parametres in prosodic organization of urban landscape descriptions and their variations in static, static-and-dynamic and dynamic descriptions are presented and characterized. In the process of experiment intesity maximum and its localization, intensity level, intensity range, intensity interval were studied.
Опис
Дані наукової доповіді можуть бути використані в експериментально-фонетичних дослідженнях.
Ключові слова
міський пейзажний опис, інтенсивність, діапазон інтенисвності, максимум інтенсивності та його локалізація, рівень інтенсивності, інтервал інтенсивності, urban landscape description, intensity, intensity level, inensity range, intensity maximum and its localization, intesity interval
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Динамічні закономірності інтонаційного оформлення міських англомовних пейзажних описів [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 22 лютого 2017 р. – Київ : Міленіум, 2017. – С. 237–241.