Конспекти з фізики – один із засобів інтенсифікації процесу навчання в основній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка
Анотація
У значній мірі подолати дифіцит навчального часу можна такою організацією процесу навчання, щоб більшість питань курсу фізики 7 - 8 класів не потребували їх повторного вивчення в старших класах, а стали предметом їх подальшого розвитку і базою для усвідомленого засвоєння змісту, який розглядається на другому ступені навчання фізики в школі. В учнів середніх класів треба сформувати такі пізнавальні уміння і навички, які полегшать сприйняття й засвоєння змісту курсу фізики в старших класах. Отже актуальною стає проблема інтенсифікації процесу навчання фізики в основній школі.
To a large extent overcome Dyfitsyt training time can be such an organization of the learning process that most questions of physics 7 - 8 classes did not require them to re-study in high school, and became the subject of further development and the basis for conscious assimilation of the content in question at the second stage of training physics in school. In middle school students need to form such cognitive skills, which will facilitate perception of content and learning physics course in high school. So urgent problem intensifying the process of teaching physics in elementary school.
Опис
Ключові слова
повний конспект, учнівський конспект, узагальнений план діяльності, компонент, істотні ознаки, формування, пізнавальні уміння, процес навчання, full synopsis, general activity plan, essential features, cognitive skills, student's synopsis, component, formation, learning
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Конспекти з фізики – один із засобів інтенсифікації процесу навчання в основній школі [Текст] / М. В. Каленик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : педагогічні науки : збірник. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2000. – Вип. 9, № 3. – С. 69–72.
Зібрання