Застосування графічного методу при формуванні практичної компетентності з розв’язування задач

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Дослідження присвячено формуванню інтегрованої практичної компетентності учнів з питань розв’язування графічних задач із використанням готового програмного забезпечення. Наведено приклади використання готового програмного засобу GRAN 1 при розв’язуванні графічних задач. Підкреслено переваги використання цього програмного продукту у навчальному процесі.
The study is devoted to the formation of integrated practical competence of students in solving graphical problems using ready-made software. Examples of using the ready-made GRAN 1 software for solving graphic tasks are given. The advantages of using this software in the educational process are underlined.
Опис
Ключові слова
практична компетентність з розв’язування задач, графічний метод, програмні засоби, practical competence in solving problems, graphical method, software
Бібліографічний опис
Індиченко, С. Застосування графічного методу при формуванні практичної компетентності з розв’язування задач [Текст] / С. Індиченко, Л. Бондаренко, К. Чорнобай // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 154–155.