Geographical Aspects of Dynamics of the Industrial Enterprises Innovative Activity of Ukraine During 2007–2017

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Анотація
Analysis of the industrial enterprises innovation activities of Ukraine indicates a low quality of innovation, weak market incentives for the development of high-tech production and low demand for innovation. Most of the costs of performing scientific and technical work are carried out by organizations themselves and sent to pay researchers (in 2017 it was 53.5% of the total funding for innovation), while the cost of purchasing equipment amounted to only 659.1 million UAH (4.9%).
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України свідчить про низьку якість інновацій, слабкі ринкові стимули для розвитку високотехнологічної продукції і низький попит на інновації. Велика частина витрат на виконання науково-технічних робіт виконується самими організаціями і спрямовується на оплату праці дослідників (у 2017 році це склало 53,5% від загального фінансування інновацій), тоді як витрати на придбання обладнання становили всього 659,1 млн грн (4,9%).
Опис
Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph · 23
Ключові слова
industrial enterprises, промислові підприємства, innovative activity, інноваційна активність, Ukraine, Україна
Бібліографічний опис
Kornus, A. Geographical aspects of dynamics of the industrial enterprises innovative activity of Ukraine during 2007–2017 [Text] / А. Kornus // Modern innovative and information technologies in the development of society : Monograph / Ed. by M. Ekkert, O. Nestorenko and M. Szynk. – Katowice : Katowice School of Technology, 2019. – Part 1, subpart 1.3. – P. 21–28.