Застосування метрик у дослідженні ритму англійського мовлення українців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У тезах наукової доповіді обгрунтовано застосування метрик для обчислення тривалості голосних інтервалів у зразках підготовленого та спонтанного мовлення задля виявлення особливостей ритму мовлення українців-білігвів.
In the abstract the author justifies implementation of metrics for calculation of vocal segments' duration in prepared and spontaneous speech samples. The mentioned above metrics can be used to distinguish the peculiarities of speech rhythm of Ukrainian bilinguals.
Опис
Ключові слова
ритм, тривалість голосного інтервалу, відсотковий коефіцієнт варіації, унормований індекс парної варіації для вокальних інтервалів, відсоткова доля тривалості вокальних інтервалів від загальної тривалості висловлювання, rhythm, vocal interval duration, coefficient of variation of vocalic interval duration, normalised pairwise variability index for vocalic intervals, percentage of vocal interval duration in total utterance duration
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Застосування метрик у дослідженні ритму англійського мовлення українців [Текст] / І. Л. Гуменюк // Modern problems and the latest theories of development : proceedings of XXXVI International scientific and practical conference, 11–12 вересня, м. Мюнхен. – Мюнхен, 2023. – С. 226–228.