Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У статті досліджена ландшафтно-гідрологічна організація території Сумської області. За допомогою методу кластерного аналізу виокремленні низові ландшафтно-гідрологічні системи – ландшафтно-гідрологічні райони, виділення яких ґрунтується як на зональних, так і азональних факторах. Встановлено та описано ієрархічну структуру гідрологічних систем регіону (зона-провінція-район), виділено три рівні ландшафтно-гідрологічної диференціації – зональний, провінційний та районний і, як результат, здійснено ландшафтно-гідрологічне районування території регіону.
In the article is set the landscape-hydrological organization of territory of the Sumy region. By means of cluster analysis the basic landscape-hydrological systems – landscape-hydrological areas have been highlighted selection of is based both zonal and azonal factors. Established and described the hierarchical structure of the hydrological systems of region (zone-province-district, there are three levels of landscape-hydrological differentiation – zonal, provincial and district and as a result, made the landscape-hydrological districting of region.
Опис
Ключові слова
ландшафтно-гідрологічне районування, landscape-hydrological districting, ландшафтно-гідрологічна типологія, landscape-hydrological typology, ландшафтно-гідрологічні системи, landscape-hydrological systems
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області [Текст] / А. О. Корнус, О. С. Данильченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2015. – №1. – С. 49–56.
Зібрання