Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірки увійшли матеріали доповідей, в яких відображено сучасний стан та основні напрямки роботи молодих учених України у галузях біології, якості довкілля, здоров’я населення, географії та методик навчання природничих дисциплін.
Young scientists’ materials of reports reflecting research contemporary level and fields are presented. The main research fields areBiology, Geography and Chemistryas well astheirteaching methods.
Опис
Ключові слова
біологія, biology, географія, geography, хімія, chemistry, наукові дослідження, scientific research
Бібліографічний опис
Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії [Текст] : матеріали V Всеукраїнської заочної наукової конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 26 квітня 2024 р., присвяченої 100-річчю Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка / редкол.: Л. П. Міронець, А. О. Корнус, Ю. І. Литвиненко та ін.. – Суми : CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. – 85 с.