Проблема вивчення орфографічних правил учнями молодшого шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглядається проблематика учнів молодшого шкільного віку у роботі з орфографічним матеріалом, розкрито поняття орфографічного правила та його основних етапів.
The article deals with the problems of pupils of junior school age in work with spelling material, the concept of spelling rules and its main stages is disclosed.
Опис
Ключові слова
орфографія, орфографічне правило, етапи роботи над орфографічним правилом, spelling, spelling rule, stages of work on the spelling rule
Бібліографічний опис
Калініченко, В. Проблема вивчення орфографічних правил учнями молодшого шкільного віку [Текст] / В. Калініченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 156–157.