Flippedlearning як інноваційна складова сучасного освітнього процесу навчання фізики засобами хмаро-орієнтованого середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розкрито сутність та зміст «перевернутого навчання». Окреслена реалізація даної моделі в умовах Нової української школи. Розглянуто шляхи інтеграції «перевернутого навчання» засобами хмаро-орієнтованого середовища.
The article reveals the essence and content of "flipped learning". The implementation of this model in the conditions of the New Ukrainian school is outlined. The ways of integration of "flipped learning" by means of the cloud-oriented environment are presented.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, «перевернуте навчання», хмаро-орієнтоване середовище, New Ukrainian School, "Flipped Learning", cloud-oriented environment
Бібліографічний опис
Сакунова, Г. Flippedlearning як інноваційна складова сучасного освітнього процесу навчання фізики засобами хмаро-орієнтованого середовища [Текст] / Г. Сакунова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, О. В. Семеніхіна, З. Бак ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 67–68.