Практика усного та писемного англійського мовлення перший рік навчання (перший рік навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Робоча програма навчально дисципліни ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ перший рік навчання містить інформацію щодо мети та завдань даної навчальної дисципліни, результатів навчання, критеріїв оцінювання, засобів діагностики результатів навчання з ПУПМ, програму навчальної дисциплни, її інформаційний зміст, опис структури та обсягу начальної дисципліни ПУПМ, список рекомендованих джерел інформації
English Practice Course Programme (first-year-students) contains information about aim and tasks the subject, learning outcomes, evaluation criteria, plan of the subject, its contents and description of the structure and number of hours for each topic, and recommended literature.
Опис
Ключові слова
робоча програма, course programme, практика усного та писемного англійського мовлення, English Practice
Бібліографічний опис
Практика усного та писемного англійського мовлення [Текст] : робоча програма : перший рік навчання / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології, Кафедра практики англійської мови ; розробники: С. М. Коваленко, Ю. В. Коробова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 36 с.