Використання комп’ютера на уроках фізики в основній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Створенню психічних образів сприяє широке використання фізичного експерименту, зокрема демонстраційних дослідів. Але існують випадки, коли тільки демонстрації досліду недостатньо для створення у свідомості учнів таких психічних образів, що відповідають об’єктам реальної дійсності. Потрібно додаткове моделювання цих об’єктів, тому що їх моделі дозволяють виділити ті істотні ознаки, які безпосередньо не спостерігаються під час демонстрацій. Одним із засобів створення моделей є комп’ютер.
The creation of mental images contributes to the widespread use of physical experiments, including demonstration experiments. But there are cases where only a demonstration experiment enough to create in the minds of students of mental images corresponding to objects of reality. Need more modeling these objects because their model can provide those essential features that are not directly observed during demonstrations. One way of creating a computer model.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, моделювання, зворотні зв'язки, психичні образи, information technology, feedbacks, modeling, psychic images
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Використання комп’ютера на уроках фізики в основній школі [Текст] / М. В. Каленик // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі : збірник статей. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 46–49.
Зібрання