Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-05-25
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома
Анотація
У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових пошуків студентів з питань теоретичних та експериментальних досліджень у галузях спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії.
The articles consider the current problems of scientific research of students on theoretical and experimental research in the fields of special pedagogy, psychology and physical therapy.
Опис
Ключові слова
спеціальна педагогіка, фізична терапія, психологія, мовлення, дрібна моторика, точковий масаж, афазія, мовленнєві порушення, корекція, дислексія, кінезіологічні вправи, фізичне виховання, заїкання, інновації, мислення, увага, поведінка, моторна алалія, ринолалія, дитячий церебральний параліч, гігієнічні навички, нетрадиційні методи, special pedagogy, psychology, physical therapy, speech, fine motor skills, acupressure, aphasia, speech disorders, correction, dyslexia, kinesiological exercises, physical education, stuttering, innovation, thinking, attention, behavior, motor alalia, rhinolalia, paralysis hygienic skills, non-traditional methods
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії [Текст] : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, (25 травня 2021 року, м. Суми) / редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, А. І. Кравченко та ін. ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 204 с.