Життя і науковий доробок професора М. І. Дмитрієва (до 125-річчя з дня народження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Стаття присвячена життю і науковій діяльності Миколи Ізмаїловича Дмитрієва – видатного українського вченого в галузі фізичної географії, геоморфології, палеогеографії, геології; доктора географічних наук, професора, автора понад 50 наукових праць.
The article is devoted to a life and Nikolay Izmailovich Dmitriev's scientific activity - the outstanding Ukrainian scientist in the field of physical geography, geomorphology, paleogeography, geology; doctor of geographical sciences, professor, the author over 50 scientific jobs.
Опис
Ключові слова
Дмитрієв, Dmytriev, географія, geography, палеогеографія, paleogeography, геоморфологія, geomorphology, Сумська область, Sumy Region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Життя і науковий доробок професора М. І. Дмитрієва (до 125-річчя з дня народження) [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 2. – С. 3–8.