Наукова спадщина Павла Охріменка: фольклористика і літературознавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Стаття присвячена окресленню визначальних віх біографії відомого українського фольклориста, літературознавця і педагога П. П. Охріменка та визначенню основних напрямків його наукової діяльності
This article gives an overview of the main biographical aspects of the famous Ukrainian folklorist, literary critic and teacher Pavlo Okhrimenko. It also identifies the main directions of his scientific activity. Key words: Pavlo Okhrimenko, " The Tale of Igor's Campaign ", folklore, Ukrainian-Belarusian literary and folklore relations, kobzarship.
Опис
Ключові слова
Слово о полку Ігоревім, Охріменко, фольклор, українсько-білоруські літературно-фольклорні взаємини, кобзарство, Okhrimenko, Tale of Igor’s Campaign, folklore, Ukrainian-Belarusian literary and folklore relations, kobzarism
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Наукова спадщина Павла Охріменка: фольклористика і літературознавство [Текст] / С. В. П’ятаченко // Життя, присвячене Слову : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування мовного естетичного ідеалу засобами навчальних дисциплін» : до 100-річчя від дня народження професора П. П. Охріменка і 95-річчя від часу заснування СумДПУ імені А. С. Макаренка / [редкол. вип.: І. Б. Іванова (голова), З. В. Савченко, Н. О. Медвідь, Т. К. Монжалєй, Т. В. Доган ; авт. передм. С. В. П’ятаченко]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 2. – С. 166–173.
Зібрання