Використання ІТ-технологій під час вивчення математики у професійно технічному навчальному закладі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглядаються основні можливості застосування ІТ-технологій під час вивчення математики у ПТНЗ та математичних середовищ для робітничих професій. А саме, застосування ІТ- технологій у вивченні математики та розв’язування задач графічним шляхом для полегшення та збільшення швидкості роботи.
In the article basic possibilities of application of IT- technologies and mathematical environments are examined during the study of mathematics in professionally technical establishment for working professions. Namely, application of ІТ- of technologies in the study of mathematics and untiing oftasks by a graphic way for a facilitation and increase of speed of work.
Опис
Ключові слова
ІТ-технології, професійно-технічний навчальний заклад, математичне середовище, IT-technologies, vocational educational establishment, mathematical environment
Бібліографічний опис
Рудніцька, Ю. В. Використання ІТ-технологій під час вивчення математики у професійно технічному навчальному закладі [Текст] / Ю. В. Рудніцька // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 173–175.