Можливі шляхи формування психологічної культури школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблемі психологічної культури школярів. Розкривається сутність психологічної культури особистості і аналізуються складові її компоненти. Виділяються два рівня психологічної культури особистості: життєвий і науковий, який може бути загальним і професійним. Основним фактором формування психологічної культури особистості є психологічна просвіта. Розглядаються деякі форми і методи психологічної просвіти школярів.
The article is devoted to the problem of psychological culture of schoolchildren. The essence of the psychological culture of the personality is revealed, and its components are analyzed. There are two levels of psychological personality culture: everyday and scientific, which can be general and professional. The main factor in the formation of the psychological culture of the individual is psychological enlightenment. Some forms and methods of psychological enlightenment of schoolchildren are considered.
Опис
Ключові слова
особистість, психологічна культура, рівні психологічної культури, складові психологічної культури, психологічна просвіта, форми психологічної просвіти, школярі, personality, psychological culture, levels of psychological culture, components of psychological culture, psychological enlightenment, forms of psychological enlightenment, schoolchildren
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Можливі шляхи формування психологічної культури школярів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Гуманітарний простір науки: досвід та перспектив : збірник матеріалів ХІХ Міжнародної наук. практ. інтернет-конф., 2 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 19. – С. 144 – 149