Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5908
Title: Можливі шляхи формування психологічної культури школярів
Other Titles: Possible Ways of Forming the Psychological Culture of Schoolchildren
Authors: Тарасова, Тетяна Борисівна
Tarasova, Tetiana Borysivna
Keywords: особистість
психологічна культура
рівні психологічної культури
складові психологічної культури
психологічна просвіта
форми психологічної просвіти
школярі
personality
psychological culture
levels of psychological culture
components of psychological culture
psychological enlightenment
forms of psychological enlightenment
schoolchildren
Issue Date: 2018
Publisher: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Citation: Тарасова, Т. Б. Можливі шляхи формування психологічної культури школярів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Гуманітарний простір науки: досвід та перспектив : збірник матеріалів ХІХ Міжнародної наук. практ. інтернет-конф., 2 жовтня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 19. – С. 144 – 149
Abstract: Статтю присвячено проблемі психологічної культури школярів. Розкривається сутність психологічної культури особистості і аналізуються складові її компоненти. Виділяються два рівня психологічної культури особистості: життєвий і науковий, який може бути загальним і професійним. Основним фактором формування психологічної культури особистості є психологічна просвіта. Розглядаються деякі форми і методи психологічної просвіти школярів.
The article is devoted to the problem of psychological culture of schoolchildren. The essence of the psychological culture of the personality is revealed, and its components are analyzed. There are two levels of psychological personality culture: everyday and scientific, which can be general and professional. The main factor in the formation of the psychological culture of the individual is psychological enlightenment. Some forms and methods of psychological enlightenment of schoolchildren are considered.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5908
Appears in Collections:Наукові видання



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.